Αυτών που όχι

Που ίσως και

Και πάντως όχι σίγουρα

Όσων τώρα δεν

Κι αύριο ούτε

Αλλά ωστόσο.

Advertisements