Τώρα εξωκοιλω

Γιατί αλλιώς δεν μπορώ

Θέλω να χάσω

Αυτά που με κόπο απέκτησα

Γιατί δεν είμαι προτεστάντης

Και γιατί σε σένα

Ελπίζω

Advertisements